Sesje z plusem

W Sesjach z plusem corocznie biorą udział dziesiątki tysięcy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.


Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

Indywidualizowane raporty:
 • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
 • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
 • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
 • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
Przykład raportu
Przykład raportu - plik pdf

Przebieg programu
 1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl). Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy:

  nazwa testu Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Technikum
  kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. I kl. II kl. III kl. I kl. II kl. III kl. IV
  Sesja 1 V V V V V V V V V V V V V
  Sesja 2 V V V V V V V V V V V
  Sesja 3 V V V V V V V V
 2. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

 3. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale
  w projekcie edukacyjnym.

Jak przystąpić do programu?
 • Aby wziąć udział w programie, należy dokładnie i czytelnie wypełnić formularz Klub M+ 2015/2016, podać prywatny adres e-mail i poprosić dyrektora szkoły o potwierdzenie danych.

 • Wypełniony formularz należy przesłać pocztą najpóźniej do 10 września 2015 roku.
  Z przyczyn prawnych nie bierzemy pod uwagę formularzy wysyłanych faksem.

 • Jeśli do programu chce przystąpić kilku nauczycieli z jednej szkoły, każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz.


Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail: ls@gwo.pl
Logowanie
Nie masz konta na GWO?
Zarejestruj się
aby korzystać z projektu.
Pomoc